ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ


Η εταιρία ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ Α.Ε. ανα τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχει σε Πανελλαδικές και Διεθνείς εκθέσεις.

ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ Α.Ε.